Koine Greek Audio Samples

/Koine Greek Audio Samples
Koine Greek Audio Samples2015-08-15T00:33:32+00:00

Please choose a recording

1 Epistle of John   1 John 1

John’s Prologue  John 1: 1-18

John’s Resurrection Account John 20:1-31